Инфографика на процес 4 етапа „Фуния“ с общо приложение

Инфографика на процес 4 етапа „Фуния“ с общо приложение

  • ноември 5, 2021
  • Коментарите са изключени за Инфографика на процес 4 етапа „Фуния“ с общо приложение

Инфографика на процес 4 етапа „Фуния“ с общо приложение

Файлът съдържа напълно редактируема инфографика-диаграма „Фуния“ за MS PowerPoint. Диаграмата представя процес от 4 етапа, чиято визуализация да подчертае по елегантен начин Вашата PowerPoint презентация. Графичната метафора е подходяща за онагледяване на производствени, научно-експериментални, социални и икономически процеси, протичащи с количествена промяна.

Можете да променяте тази ppt презентация съобразно Вашите цели и задачи. Единственото ограничение е да не предоставяте online безплатно този шаблон за пауър пойнт. Изключание правят случаите, когато използвате шаблона като елемент от мобилно обучение.

Share post: