Анкетни карти за вземане на решения в организацията

Анкетни карти за вземане на решения в организацията

  • февруари 21, 2016
  • Коментарите са изключени за Анкетни карти за вземане на решения в организацията

Анкетни карти за вземане на решения в организацията и последствията от тях

Много решения се вземат всеки ден. Някои от организационните решения са толкова рутинни, че могат да се вземат без сериозно обмисляне. Затруднения предизвикват решенията, които изискват сериозен анализ и обмисляне. Това могат да бъдат решения, които включват:

  • Сложност – решения, при които трябва да се вземат предвид много взаимосвързани фактори;
  • Несигурност – където много от факторите или данните може да са неизвестни;
  • Висок риск – последиците от тези решения могат да бъдат със значително негативно въздействие
  • Много алтернативи – може да има прекалено много алтернативни решения, всяка със специфичен набор от несигурност и последици
  • Ресурси – най-често липса на адекватни ресурси за решаването на проблема
  • Човешка реакция – в зависимост от решението могат да се появят различни, често нежелани, реакции на хората, засегнати от решението

Често хората в организацията вземат решение, което включва сложни въпроси като посочените по-горе. Тогава заинтересованите страни (всеки който търпи позитиви или негативи от вземането или невземането на решението) изпитват затруднения. Първа стъпка за подобряването на процеса на вземане на решение е отчитането на различните гледни точки. Тази структурирана информация, позволява използването на ефективен и стабилен процес на оптимизиране, базиран на данни.

В пакета се представени три типа анкети за проучване на процеса на вземане на решения в организацията и последствията от тях:

1. Анкета сред клиенти и партньори – 16 въпроса

2. Анкета сред ръководители на организацията – 20 въпроса

3. Анкета сред служители на организацията – 15 въпроса

Анкетните карти са разписани в Word (docx) и след закупуване могат да бъдат модифицирани спрямо потребностите на анализа, който планирате. Анкетите са разработени по поръчка на Авидитос за конкретно изследване на процеса на вземане на решения и последствията. Екипът по разработка включва ръководители, изпълнители и икономисти и е ръководен от професор в областта на икономиката и маркетинга.

Share post: