Равнища на конфликта

Равнища на конфликта

Равнища на конфликта

Този анимиран интерактивен елемент обхваща нивата на задълбоченост на една конфликтна ситуация.

Една част от хората осъзнават наличието на конфликт още на ниво „дискомфорт“. За други ситуацията трябва да задълбае до ниво „криза“, за да осъзнаят, че има конфликт.

Този интерактивен учебен обект разяснява стъпка по стъпка процеса на задълбочаване на една конфликтна ситуация. За всяко ниво има допълнително обяснение. Интерактивният елемент е разработен от професионален дизайнер чрез Power Point 2016 (pptx). Можете да го променяте спрямо конкретните потребности на обучението, което провеждате и да го използвате неограничен брой пъти. Единственото ограничение е да не публикувате онлайн учебния обект с изключена на прилагането му в онлайн обучение.

Share post: