One Page Vimeo Video

Monolit Studio

Architecture

01

Welcome we are Monolit

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

02

Some Interisting Facts

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

0
Finished projects

0
Happy customers

0
Working hours

04

Our Skills

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

%

Design

%

Architecture

%

Construction

05

Our Fantastic Team

Mila Slavko

CEO – Main Architect

Austin Evon

Co-manager associated

Mery Insi

Architect – Designer

Jon Twist

Architect – Designer

David Gray

Photographer

Mery Spears

Designer – Photographer

06

Testimonials

What We Do

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.

Справяне с тежките емоции на клиентите

Може да изгледате всички налични видео инструкции или да издирите и прочетете всички книги по плуване. Дали ще се научите да плувате добре? Едва ли. Тези действия няма да бъдат ефективни ако не се гмурнете във водата и не опитате сами. Така е и с продажбите. Книгите, които разглеждат темата за успешни продажби звучат добре имат ясни и разбираеми примери, но се нуждаете от практика и споделен положителен опит, за да напреднете в професията. Групово упражнение „Справяне с тежките емоции на клиентите“ има за цел да стимулира участниците в групата да споделят помежду си успешните стратегии, които са използвали, за да се справят с тежките емоции на клиентите си. Играта е подготвена от търговец с опит, в екип с поведенчески психолог. Продължителността на психологическия тренинг е около 35 минути и изисква разделянето на голямата група на под групи от по пет – шест човека. В материала са представени дейностите и последователността на етапите в упражнението. Добавен е и лист за раздаване: „Справяне с тежките емоции на другите“. Файлът за изтегляне е във word вариант (2 страници)  и подлежи на модифициране спрямо конкретните цели на Вашия тренинг.

Можете да разпечатвате, използвате и раздавате неограничен брой пъти упражнението и листовката по време на обучение. Единственото ограничение е да не публикувате материала публично.

Полезна в този контекст е и листовката „7 стъпки за справяне с гневни клиенти“

Учебен обект схема на човешкото кръвообращение

Файлът съдържа напълно редактируем учебен обект, изобразяващ обща схема на човешкото кръвообращение, чиято визуализация да подчертае по лесен за възприемане начин Вашата PowerPoint презентация.

Можете да променяте тази ppt презентация съобразно Вашите цели и задачи. Единственото ограничение е да не предоставяте online безплатно този шаблон за пауър пойнт. Изключание правят случаите, когато използвате шаблона като елемент от мобилно обучение.

Анкетни карти за вземане на решения в организацията и последствията от тях

Много решения се вземат всеки ден. Някои от организационните решения са толкова рутинни, че могат да се вземат без сериозно обмисляне. Затруднения предизвикват решенията, които изискват сериозен анализ и обмисляне. Това могат да бъдат решения, които включват:

  • Сложност – решения, при които трябва да се вземат предвид много взаимосвързани фактори;
  • Несигурност – където много от факторите или данните може да са неизвестни;
  • Висок риск – последиците от тези решения могат да бъдат със значително негативно въздействие
  • Много алтернативи – може да има прекалено много алтернативни решения, всяка със специфичен набор от несигурност и последици
  • Ресурси – най-често липса на адекватни ресурси за решаването на проблема
  • Човешка реакция – в зависимост от решението могат да се появят различни, често нежелани, реакции на хората, засегнати от решението

Често хората в организацията вземат решение, което включва сложни въпроси като посочените по-горе. Тогава заинтересованите страни (всеки който търпи позитиви или негативи от вземането или невземането на решението) изпитват затруднения. Първа стъпка за подобряването на процеса на вземане на решение е отчитането на различните гледни точки. Тази структурирана информация, позволява използването на ефективен и стабилен процес на оптимизиране, базиран на данни.

В пакета се представени три типа анкети за проучване на процеса на вземане на решения в организацията и последствията от тях:

1. Анкета сред клиенти и партньори – 16 въпроса

2. Анкета сред ръководители на организацията – 20 въпроса

3. Анкета сред служители на организацията – 15 въпроса

Анкетните карти са разписани в Word (docx) и след закупуване могат да бъдат модифицирани спрямо потребностите на анализа, който планирате. Анкетите са разработени по поръчка на Авидитос за конкретно изследване на процеса на вземане на решения и последствията. Екипът по разработка включва ръководители, изпълнители и икономисти и е ръководен от професор в областта на икономиката и маркетинга.

Равнища на конфликта

Този анимиран интерактивен елемент обхваща нивата на задълбоченост на една конфликтна ситуация.

Една част от хората осъзнават наличието на конфликт още на ниво „дискомфорт“. За други ситуацията трябва да задълбае до ниво „криза“, за да осъзнаят, че има конфликт.

Този интерактивен учебен обект разяснява стъпка по стъпка процеса на задълбочаване на една конфликтна ситуация. За всяко ниво има допълнително обяснение. Интерактивният елемент е разработен от професионален дизайнер чрез Power Point 2016 (pptx). Можете да го променяте спрямо конкретните потребности на обучението, което провеждате и да го използвате неограничен брой пъти. Единственото ограничение е да не публикувате онлайн учебния обект с изключена на прилагането му в онлайн обучение.

08

Our partners and Clients

Our team takes over everything, from an idea and concept development to realization. We believe in traditions and incorporate them within our innovations. All our projects incorporate a unique artistic image and functional solutions. Client is the soul of the project. Our main goal is to illustrate his/hers values and individuality through design.

09

Where to Find us

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.