Начало

01

Как създаваме впечатляващи дигитални ресурси

Разбираме и вярваме, че създаването  на обучително съдържание за онлайн курсове е творчески процес. В същото време знаем, че много неща могат да излязат извън контрол. Следваме идеята и структурираме процеса в следните шест стъпки:

03

Какво предлагаме

По ваша заявка, разработваме учебни преживявания, които водят до значително подобряване на ефективността, като използваме изпитани във времето най-добри практики в обученията, включващи. Вашата експертиза и идеи + нашия опит = невероятни учебни преживявания.

Аудио – дикторски текст, фонови мелодии, звуци, подкасти, аудио интервюта

Видео – учебни филми, видео визитки, анонси на курсовете, видео анимации

Изображения – снимки, колажи, графики, инфографики, векторни графики, постери

Дизайн – шаблони, визии, елементи, дизайн на инструкции, сториборд на онлайн обучения, подредба на обучително съдържание, естетика, подходяща за обучения

Интерактивност – гемификация на обученията, обучения с разклонения базирани на истории и симулации, флаш карти, интерактивно видео, горещи точки

Текстове – учебни материали, учебни обекти, преводи и локализация, субтитри, електронни ръководства, казуси, добри практики, речник на термините

Оценъчни компоненти – обучителни и оценъчни тестове, задания, проекти, анкети, фокусиращи въпроси, изпитни казуси

Стратегии за управление на знанията – анализ на потребности от обучения, изработка на обучителни пътища и персонализирани учебни пътеки, LMS и трансформация на съществуващи обучения в електронни

04

С какво работим:

За да можете да използвате обученията в различни системи за управление на знанията, работим с разнообразен софтуер, за да изпълним всички потребни индустриални стандарти за електронно обучение и стандартите за визуализация, текстове и мултимедия.

05

Примери

Екипът ни се състои от хора с различна експертиза, нагласа и специализация, което ни помага да включим разнообразен, творчески и безпристрастен подход в работа. Ето и няколко примера за резултата от екипната работа:

Справяне с тежките емоции на клиентите

Може да изгледате всички налични видео инструкции или да издирите и прочетете всички книги по плуване. Дали ще се научите да плувате добре? Едва ли. Тези действия няма да бъдат ефективни ако не се гмурнете във водата и не опитате сами. Така е и с продажбите. Книгите, които разглеждат темата за успешни продажби звучат добре имат ясни и разбираеми примери, но се нуждаете от практика и споделен положителен опит, за да напреднете в професията. Групово упражнение „Справяне с тежките емоции на клиентите“ има за цел да стимулира участниците в групата да споделят помежду си успешните стратегии, които са използвали, за да се справят с тежките емоции на клиентите си. Играта е подготвена от търговец с опит, в екип с поведенчески психолог. Продължителността на психологическия тренинг е около 35 минути и изисква разделянето на голямата група на под групи от по пет – шест човека. В материала са представени дейностите и последователността на етапите в упражнението. Добавен е и лист за раздаване: „Справяне с тежките емоции на другите“. Файлът за изтегляне е във word вариант (2 страници)  и подлежи на модифициране спрямо конкретните цели на Вашия тренинг.

Можете да разпечатвате, използвате и раздавате неограничен брой пъти упражнението и листовката по време на обучение. Единственото ограничение е да не публикувате материала публично.

Полезна в този контекст е и листовката „7 стъпки за справяне с гневни клиенти“

Учебен обект схема на човешкото кръвообращение

Файлът съдържа напълно редактируем учебен обект, изобразяващ обща схема на човешкото кръвообращение, чиято визуализация да подчертае по лесен за възприемане начин Вашата PowerPoint презентация.

Можете да променяте тази ppt презентация съобразно Вашите цели и задачи. Единственото ограничение е да не предоставяте online безплатно този шаблон за пауър пойнт. Изключание правят случаите, когато използвате шаблона като елемент от мобилно обучение.

Анкетни карти за вземане на решения в организацията и последствията от тях

Много решения се вземат всеки ден. Някои от организационните решения са толкова рутинни, че могат да се вземат без сериозно обмисляне. Затруднения предизвикват решенията, които изискват сериозен анализ и обмисляне. Това могат да бъдат решения, които включват:

  • Сложност – решения, при които трябва да се вземат предвид много взаимосвързани фактори;
  • Несигурност – където много от факторите или данните може да са неизвестни;
  • Висок риск – последиците от тези решения могат да бъдат със значително негативно въздействие
  • Много алтернативи – може да има прекалено много алтернативни решения, всяка със специфичен набор от несигурност и последици
  • Ресурси – най-често липса на адекватни ресурси за решаването на проблема
  • Човешка реакция – в зависимост от решението могат да се появят различни, често нежелани, реакции на хората, засегнати от решението

Често хората в организацията вземат решение, което включва сложни въпроси като посочените по-горе. Тогава заинтересованите страни (всеки който търпи позитиви или негативи от вземането или невземането на решението) изпитват затруднения. Първа стъпка за подобряването на процеса на вземане на решение е отчитането на различните гледни точки. Тази структурирана информация, позволява използването на ефективен и стабилен процес на оптимизиране, базиран на данни.

В пакета се представени три типа анкети за проучване на процеса на вземане на решения в организацията и последствията от тях:

1. Анкета сред клиенти и партньори – 16 въпроса

2. Анкета сред ръководители на организацията – 20 въпроса

3. Анкета сред служители на организацията – 15 въпроса

Анкетните карти са разписани в Word (docx) и след закупуване могат да бъдат модифицирани спрямо потребностите на анализа, който планирате. Анкетите са разработени по поръчка на Авидитос за конкретно изследване на процеса на вземане на решения и последствията. Екипът по разработка включва ръководители, изпълнители и икономисти и е ръководен от професор в областта на икономиката и маркетинга.

Равнища на конфликта

Този анимиран интерактивен елемент обхваща нивата на задълбоченост на една конфликтна ситуация.

Една част от хората осъзнават наличието на конфликт още на ниво „дискомфорт“. За други ситуацията трябва да задълбае до ниво „криза“, за да осъзнаят, че има конфликт.

Този интерактивен учебен обект разяснява стъпка по стъпка процеса на задълбочаване на една конфликтна ситуация. За всяко ниво има допълнително обяснение. Интерактивният елемент е разработен от професионален дизайнер чрез Power Point 2016 (pptx). Можете да го променяте спрямо конкретните потребности на обучението, което провеждате и да го използвате неограничен брой пъти. Единственото ограничение е да не публикувате онлайн учебния обект с изключена на прилагането му в онлайн обучение.

Aquarelle PowerPoint Шаблон

С този артистичен акварелен шаблон Вие ще вдъхновявате аудиторията си да бъде творчески настроена с презентацията ви на PowerPoint. Прилагайки го, Вие използвате цветове и снимки, които създават зашеметяващи слайдове, докато текстовото съдържание поддържа минималистичен и модерен стил. С него може да говорите за творческо мислене, изкуство, иновации, психология, емоционална интелигентност. Тази тема със запомнящ се дизайн ще привлече вниманието на всички участници във Вашето обучение или публиката на Вашата презентация.

Характеристики на този Power Point шаблон за презентация:

  • 42 различни слайда.
  • Актуален дизайн, който може да бъде използван и редактиран в PowerPoint.
  • 16:9 широкоекранен формат, подходящ за всички типове екрани.
  • Съдържа лесни за редактиране цветове, инфографики и карти.

pptx шаблонът е разработен от професионален графичен дизайнер. Вие може да променяте анимацията или да добавяте текст към готовия пауър пойнт дизайн. Може да принтирате и раздавате или да използвате презентацията неограничен брой пъти. Единственото ограничение е да не предоставяте безплатно онлайн дигиталния материал, освен ако не го използвате като елемент от online обучение.

Инфографика на процес 4 етапа „Фуния“ с общо приложение

Файлът съдържа напълно редактируема инфографика-диаграма „Фуния“ за MS PowerPoint. Диаграмата представя процес от 4 етапа, чиято визуализация да подчертае по елегантен начин Вашата PowerPoint презентация. Графичната метафора е подходяща за онагледяване на производствени, научно-експериментални, социални и икономически процеси, протичащи с количествена промяна.

Можете да променяте тази ppt презентация съобразно Вашите цели и задачи. Единственото ограничение е да не предоставяте online безплатно този шаблон за пауър пойнт. Изключание правят случаите, когато използвате шаблона като елемент от мобилно обучение.

06

Как напредваме:

Със сигурност знаем как да направим дизайна на едно обучение. Това, което не знаем в подробности е как ще изглежда крайният резултат. Всеки клиент е уникален! Ето защо работим в тясно сътрудничество с вас, за да разберем в детайли целите, очакванията и спецификите.

Да дадем най-доброто от себе си, за да създадем интригуващ, красив и подходящ за целите на обучението дизайн, който да осигури положителен учебен опит и запомнящо се преживяване на участниците в онлайн курса.

07

Нека да започнем

Знаем, че изграждането на отношения с нов доставчик не е лесно и изисква време и усилия, но си заслужава да осигурите дългосрочно взаимоотношение с партньор, на който можете да се доверите по пътя към вашия успех. Нека направим първата крачка един към друг.

Свържете се с нас: